.υδραυλικα λαρισα

Οικοεπισκευαστική

Service - Υδραυλικών & εγκατάστασης θέρμανσης Νομού Λάρισας

oikoepiskevastiki.gr

Τηλ:6973731118

Από την επισκευή ενός απλού ντούζ ...

...μέχρι την εγκατάσταση ολοκληρωμένων Υδραυλικών & Θερμικών έργων

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Slashdot's Menu

 

 

 

 

 

 


Υδραυλικές βλάβες

 

1

..Οι καταρτισμένοι υδραυλικοί της οικοεπισκευαστικής αναλαμβάνουν με επιτυχία οποιαδήποτε υδραυλική εργασία, ανεξάρτητα από το μέγεθος της (εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχετευτικό δίκτυο, επισκευές σωληνώσεων και κάθε είδους συσκευών ύδρευσης, μπαταρίες, θερμοσίφωνες, καζανάκια κ.λπ.) με τα πιο σύγχρονα και ποιοτικά υλικά.

..Βάση της σωστής υδραυλικής εγκατάστασης ο επαγγελματίας υδραυλικός εξασφαλίζει την λειτουργία των σωληνώσεων και των σχετικών  μηχανικών μονάδων, χωρίς διαρροές,  βλάβες και φθορές.

..Η υδραυλική εγκατάσταση σε ένα κτίριο σκοπό έχει να εξασφαλίσει με πόσιμο νερό, ζεστό ή κρύο, με νερό πυρόσβεσης, ή με νερό θέρμανσης και με νερό άρδευσης τα διάφορα σημεία του.

..Οι επαγγελματίες υδραυλικοί της οικοεπισκευαστικής αναλαμβάνουν την εγκατάσταση ή αντικατάσταση σωλήνων παροχής ζεστού ή κρύου νερού, για οικιακή ή επαγγελματική χρήση με σωλήνες χάλκινους , σιδερένιους ή πλαστικούς , εντοιχισμένους ή εξωτερικά των τοίχων τοποθετημένους.

..Επίσης σε περιπτώσεις  μη εμφανών διαρροών αναλαμβάνουμε τον εντοπισμό του τμήματος που έχει την διαρροή και έτσι αποφεύγουμε την αντικατάσταση ολόκληρου του δικτύου.

..Τα υδραυλικά μας προϊόντα διαθέτουν και τις ανάλογες πιστοποιήσεις καθώς υπερκαλύπτουν τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις Ευρωπαϊκές Νόρμες, τα παγκοσμίως αποδεκτά γερμανικά πρότυπα DIN.

 Άμεση επέμβαση
 

 
 
οικοεπισκευαστική
Η άμεση οικονομική και ποιοτική λύση σε οποιοδήποτε υδραυλικό πρόβλημα αντιμετωπίζετε
   
Designed by Mk engineering